Preschimbarea permisului de conducere, reprezentantului legal al cetăţeanului RM, care se află peste hotarele Republicii Moldova, în baza procurii

Preschimbarea permisului de conducere, reprezentantului legal al cetăţeanului RM, care se află peste hotarele Republicii Moldova, în baza procurii

Documente necesare pentru:

Eliberarea permisului de conducere

Pentru perfectarea primară a permisului de conducere, solicitantul trebuie să depună următoarele documente:

 • actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul documentării);
 • adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul;
 • adeverinţa de şcolarizare;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat.

Permisul de conducere temporar (pe suport de hârtie) se eliberează la solicitare, costul căruia este de 80 lei

Ulterior solicitantul se documentează cu permis de conducere şi se pozează la staţia grafică.[/collapsed

Documente necesare pentru:

Preschimbarea permisului de conducere

Preschimbarea permisului de conducere

Documentele necesare:

 • actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul documentării);
 • adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere;
 • permisul de conducere obţinut anterior;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat (bonurile de plată).

În cazul schimbării datelor personale

Documentele necesare:

 • actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 • cererea-tip semnată de solicitant (se completează la momentul documentării).
 • adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere;
 • permisul de conducere obţinut anterior;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat;

În cazul  în care cetațeanul  se află peste hotarele Republicii Moldova, în baza procurii

Documentele necesare:

 • actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 • cererea-tip, semnată de reprezentant (se completează la momentul documentării);
 • permisul de conducere obţinut anterior;
 • procura persoanei împuternicite de solicitant autentificată de reprezentanţa diplomatică (consulară) a Republicii Moldova, acreditată în ţara respectivă sau prin apostil, cererea-tip pentru perfectarea permisului de conducere,
 • adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de o autoritate de profil din ţara de reşedinţă sau domiciliu;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat (bonurile de plată).

Permisul de conducere temporar (pe suport de hârtie) se eliberează la solicitare, costul căruia este de 80 lei.[/collapsed

Documente necesare pentru:

Restabilirea permisului de conducere (DL) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat

Permisul de conducere temporar (pe suport de hârtie) se eliberează la solicitare, costul căruia este de 80 lei

Persoana care solicită documentarea cu duplicat al permisului de conducere se va prezenta la secţia/biroul examinare şi evidenţă a transportului şi anume, compartimentul examinări, se va apropia de ghişeul de programări, unde va solicita eliberarea unui duplicat al permisului de conducere.

Documente necesare:

 • actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul documentării);
 • adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere;
 • cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa  restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra  prezentării obligatorii a acestui document;
 • declaraţia pe propria răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus (se completează la momentul documentării);
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat (bonurile de plată);

Ulterior solicitantul se documentează cu permis de conducere şi se pozează la staţia grafică.[/collapsed

Documente necesare pentru:

Restituirea permisului de conducere parvenit de peste hotare

Documente necesare:

 • actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 • permisul de conducere obţinut în alt stat;
 • adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat (bonurile de plată).[/collapsed]

Documente necesare pentru:

Restabilirea/preschimbarea permisului de conducere în locul celui pierdut al cetățeanului RM peste hotare

Preschimbarea şi documentarea cu duplicat al permisului de conducere a cetăţenilor RM, aflaţi peste hotare, se efectuează fără susţinerea examenului, iar solicitantul, suplimentar la:

 • actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 • cererea-tip, semnată de solicitant;
 • adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul. Adeverinţa medicală a persoanelor, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule, pentru conducerea în stare de ebrietate, necesită a fi datată cu cel mult 30 de zile înaintea expirării termenului de suspendare. Persoanele, cărora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule, pentru conducerea în stare de ebrietate, vor mai prezenta şi dovada frecventării cursului de instruire antialcoolică/ antidrog;
 • procura persoanei împuternicite de solicitant autentificată de reprezentanţa diplomatică (consulară) a Republicii Moldova, acreditată în ţara respectivă sau prin apostil, cererea-tip pentru perfectarea duplicatului permisului de conducere, adeverinţa medicală ce certifică starea de sănătate, calităţile fizice şi aptitudinile necesare unui conducător de autovehicul, eliberată de o autoritate de profil din ţara de reşedinţă sau domiciliu;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat;

va mai depune, dupa caz:

 • cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa  restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra  prezentării obligatorii a acestui document;

Perfectarea şi eliberarea duplicatului permisului de conducere (cartelă plastică) al cetăţeanului RM, care se află peste hotare, la prezentarea procurii (DL)[/collapsed]

Documente necesare pentru:

Preschimbarea permisului de conducere, reprezentantului legal al cetăţeanului RM, care se află peste hotarele Republicii Moldova, în baza procurii

Documentele necesare:

 • actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
 • certificat de căsătorie acestuia sau aviz de la oficiu stării civile;
 • adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere;
 • permisul de conducere obţinut anterior;
 • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat (bonurile de plată).
 • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul documentării);

Persoana, care solicită preschimbarea permisului de conducere de tip DL 1995 în cel de model 2008, se va prezenta la secţia/biroul examinare şi evidenţă a transportului şi anume, compartimentul examinări, se va apropia de ghişeul de programări, unde va solicita preschimbarea permisului de conducere.

Permisul de conducere temporar (pe suport de hârtie) se eliberează la solicitare, costul căruia este de 80 lei

Ulterior solicitantul se documentează cu permis de conducere şi se pozează la staţia grafică.[/collapsed]
 

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42