Restabilirea permisului de conducere (DL) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat

Restabilirea permisului de conducere (DL) în locul celui pierdut, deteriorat sau furat

Documente necesare:

  • actul de identitate, iar în cazul în care actul de identitate este altul decît cel aprobat prin Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, actul de identitate şi copia acestuia;
  • cererea-tip, semnată de solicitant (se completează la momentul documentării);
  • adeverinţa medicală a conducătorului de vehicul şi a candidatului pentru obţinerea permisului de conducere;
  • cazierul contravențional de la autoritățile polițienești competente privind lipsa  restricțiilor asupra dreptului de a conduce vehicule, în cazul în care în cadrul procedurii de documentare cu permis de conducere, la verificarea automatizată a solicitantului prin intermediul evidenţelor respective ale Ministerului Afacerilor Interne, se indică asupra  prezentării obligatorii a acestui document;
  • declaraţia pe propria răspundere că într-adevăr permisul a fost pierdut, furat sau distrus (se completează la momentul documentării);
  • dovada achitării tarifelor pentru serviciul prestat (bonurile de plată);

Ulterior solicitantul se documentează cu permis de conducere şi se pozează la staţia grafică.

Permisul de conducere temporar (pe suport de hârtie) se eliberează la solicitare, costul căruia este de 80 lei

Persoana care solicită documentarea cu duplicat al permisului de conducere se va prezenta la secţia/biroul examinare şi evidenţă a transportului şi anume, compartimentul examinări, se va apropia de ghişeul de programări, unde va solicita eliberarea unui duplicat al permisului de conducere.

Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePreţul (lei)

Eliberarea permisului de conducere (DL, DLT)

  • participantului celui de-al Doilea Război Mondial, o singură dată
  • persoanei cu dizabilitate severă, accentuată sau medie (invalidului de gradul I, II sau III), care se deplasează cu vehicule speciale
  • persoanei care a primit gratuit vehicul pe linia asigurărilor sociale

30 zile 
calendaristice(DL)

La momentul adresării (DLT)

gratuit
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42