Opinia Dvs. este importantă!

Comodat, locațiune, leasing

Comodat, locațiune, leasing

Tarifele la înmatricularea vehiculelor transmise în folosință uzufructuarilor (comodat, locațiune, leasing):

  • 320 lei - certificatul de înmatriculare;
  • 80 lei - certificatul de înmatriculare provizoriu;
  • 50 lei - fondul de susținere socială a populației.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook