Înregistrarea/anularea interdicţiilor la împuterniciri asupra vehiculelor

Înregistrarea/anularea interdicţiilor la împuterniciri asupra vehiculelor

Conform Ordinului directorului general ÎS CRIS ,,Registru”  nr. 347, din 11.08.2015, „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare şi radiere a restricţiilor la împuterniciri asupra mijloacelor de transport”, temeiurile de înregistrare a interdicţiilor sunt:

  • Restricții în baza încheierilor instanței de insolvabilitate: (Legea Insolvabilității nr.149, din 29.06.2012) ;
  • Arest, restricții în baza ordonanţei organului de urmărire penală, cu autorizaţia judecătorului de instrucție sau, după caz, a încheierii instanţei de  judecată (Codul de Procedură Penală nr.122, din 14.03.2003, art. 205-207);
  • Restricții în baza unui litigiu – restricții conform HG nr.1047, din 08.11.1999 (Conturul E - Evidența restricțiilor la împuterniciri, p. 29 lit. h);
  • Anularea procurii prin declarație notarială;
  • Gaj - confirmare de la notariat de inregistrare/radiere a gajului (Legea cu privire la gaj nr.449 din 30.07.2001, cu modificările ulterioareHG nr.210, din 26.02.2016, și Anexa nr.1Regulamentul  ,,Cu privire la ținerea Registrului garanțiilor reale mobiliare”);
  • Informaţia parvenită de la Serviciul Vamal cu anexarea ordonanței, procesului-verbal;
  • Confirmare de la Serviciul Fiscal de Stat (Codul Fiscal Titlul V (administrarea fiscală) nr.407, din 26.07.2001, art.200, în temeiul hotărârii organului fiscal);
  • Restricții în baza încheierii executorului judecătoresc (Codul de Executare al RM nr. 443-XV, din 24.12.2004, modificat și completat prin Legea nr.143, din 02.07.2010);
  • Solicitarea scrisă a proprietarului sau coproprietarului.

Astfel, documentele/cererile enumerate trebuie să fie expediate,  în original, de către organele emitente sau prezentate, de către proprietarii de vehicule, Direcției identificare și înmatriculare a mijloacelor de transport, situată în mun. Chişinău,  str. Salcâmilor, 28, bir. 121, pentru procedura de înregistrare sau anulare a interdicţiilor.

Totodată Vă comunicăm că, conform Ordinului ÎS „CRIS „Registru” nr. 407, din 25.08.2016, proprietarii vehiculelor pot obţine adeverinţa privind înregistrarea/lipsa interdicţiilor contra plată, preţul căreia variază de la 90 până la 1480 lei, în funcţie de termenul de prestare a serviciului şi numărul de vehicule aflate în posesie. 

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42