Alte servicii

Alte servicii

La documentarea vehiculelor, pe lângă serviciile de bază, sunt acordate un şir de servicii auxiliare, dintre care: acordarea asistenţei la perfectarea contractului de înstrăinare a vehiculului (agregatului), desfăşurarea verificărilor privind înmatricularea vehiculului în caz de pierdere / deteriorare a documentelor atestătoare de drept sau în baza xerocopiilor acestora, înregistrarea şi eliberarea documentului de formă stabilită, ce confirmă dreptul de proprietate asupra agregatului cu număr importat al vehiculului sau a dreptului de proprietate asupra agregatului vehiculului, anterior trecut la cheltuieli, eliberarea la cerere a xerocopiei documentului aflat la păstrare în arhivă ş. a.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42