Servicii informaţionale

Servicii informaţionale

Denumirea serviciuluiTermenul de prestarePreţul, lei
Eliberarea extrasului din registrul de stat (RSP, RST şi RSCV):  
a) pentru persoana juridică de drept public şi persoana fizică pentru care prezentarea gratuită a informaţiei este expres reglementată de lege (executor judecătoresc)15 zile lucrătoaregratuit
b) pentru alte persoane juridice (pentru fiecare interpelare)c) pentru persoana juridică de drept privat, inclusiv notar şi avocat (pentru fiecare accesare în registru)15 zile lucrătoare60
10 zile lucrătoare90
5 zile lucrătoare120
3 zile lucrătoare150
24 ore180
Acordarea informaţiei, datelor statistice din Registrele de stat (RSP, RST şi RSCV) la comandă individuală:Conform contractului 
а) pentru persoane juridice finanţate în volum deplin din bugetul de stat; gratuit
b)pentru alte persoane juridice şi fizice preţ contractual
Acordarea informaţiei din Registrele de stat (RSP, RST, RSCV şi RSUD) prin intermediul SIA „ACCES-Web”:  
а) pentru persoane juridice finanţate în volum deplin din bugetul de stat; gratuit
b) pentru alte persoane juridice, în dependenţă de cantitatea interpelărilor lunare(pentru fiecare interpelare);  
1-500 interpelări; 20
501-2000 interpelări; 18
2001 interpelări şi mai multe 15

Acordarea informaţiei din registrele de stat (RSP, RST, RSCV şi RSUD) prin intermediul SIA „COI”:

а) pentru persoane juridice finanţate în volum deplin din bugetul de stat;

 gratuit
b) pentru alte persoane juridice; preţ contractual
Prestarea serviciilor informaţionale prin intermediul SIA „Personal” preţ contractual
Organizarea conexiunii securizate la resursele informaţionale de stat prin reţeaua Internet (pentru un utilizator) 1025
Acordarea „Informaţiei privind vehiculul” prin intermediul:  
a) reţelei Internet30
b) operatorilor de telefonie mobilă preţ contractual

Agenția Servicii Publice dispune de un sistem unic al  resurselor informaţionale de stat, ce conţine informaţii referitoare la persoanele fizice, persoanele juridice şi mijloacele de transport.

Astăzi, sistemul integrat al resurselor informaţionale de stat,  din cadrul Sistemului Naţional Informaţional al Republicii Moldova, reprezintă una dintre condiţiile de bază pentru edificarea societăţii informaţionale, un mecanism real pentru consolidarea unui stat de drept, ce asigură calitatea procesului decizional, reprezintă “inima” prestării serviciilor informaţionale de diverse nivele şi tipuri, vectorul principal al stabilităţii social-economice, platforma pentru egalitate în educaţie şi cultură, baza pentru securitatea statală şi apărarea drepturilor omului.

Asigurarea accesului la resursele informaţionale are loc prin următoarele mijloace:

 • Accesarea datelor din registre, prin intermediul tehnologiilor Web – SIC “Acces-Web”.
 • Acces public prin intermediul reţelei Internet - „Verifică Datele”.
 • Acces la datele statistice din registre, prin intermediul tehnologiilor Web – SIA „Statistica”.

Resursele și Registrele Informaţionale de Stat de bază:

 1. Registrul de Stat al Populaţiei
 2. Registrul de Stat al Unităţilor de Drept

Resursele şi Registrele Informaţionale de Stat departamentale:

 1. Registrul de stat al transportului (RST)
 2. Registrul de stat al conducătorilor auto (RSCA)

Prestarea serviciilor informaţionale, prin intermediul SIC „Acces -web”

Accesul la informaţia din resursele informaţionale de stat se efectuează în bază de contract, prin utilizarea software-ului specializat - Sistemul informaţional de căutare (SIC) “ACCES-Web”:

 • persoana fizică (inclusiv cetăţeni străini, cu domiciliul în Republica Moldova) - numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, numărul, seria, valabilitatea documentului de identificare al persoanei, numărul de identificare de stat – IDNP, imaginea grafică, etc.;
 • persoana juridică - denumirea întreprinderii, adresa juridică, numărul de înregistrare, genurile de activitate, filialele şi reprezentanţele, informaţia cu privire la reorganizarea întreprinderii, datele de identificare ale conducătorului sau fondatorilor etc.;
 • unitatea de transport – caracteristicile tehnice ale autovehiculului, (tipul UT, marca/modelul, culoarea, numărul de stat de înregistrare), datele agregatelor (numărul caroseriei, motorului, şasiului, codul VIN), numărul şi seria documentului de înmatriculare, posesorul, etc.

Serviciile informaţionale, realizate prin SIC „ACCES-Web”, oferă vizualizarea informaţiei necesare şi garantat veridice, în regim online şi non-stop (24 din 24).

Categoriile solicitanților

Categorii de solicitanţi a serviciilor informaţionale, prin intermediul SIC „ACCES-Web”:

 • persoane juridice de drept public (în scopul exercitării atribuţiilor de serviciu ce se află în competenţa acestora, în conformitate cu actele legislative şi normative ale Republicii Moldova în vigoare);
 • persoanele juridice de drept privat (în scopul verificării veridicităţii informaţiei din documente prezentate de către persoanele fizice şi juridice – clienţi pentru subscrierea la serviciile prestate de către persoanele juridice de drept privat).

 

Prestarea serviciilor informaţionale se realizează în strictă conformitate cu actele normative din domeniu, în baza unui Contract de prestări servicii informaţionale.

DenumireaDescarcă
Modelul cererii de acordare/modificare a accesului la resursele informaţionaleMicrosoft Word document Adobe PDF document
Model. Lista utilizatorilor SIC „Acces-web”Microsoft Word document Adobe PDF document

Contracte-tip

GHID PENTRU SOLICITANȚII SERVICIILOR INFORMAȚIONALE  ÎN BAZA CONTRACTELOR TIP DE PRESTĂRI SERVICII PUBLICE ÎN CADRUL ASP CONTACT-TIP (LINK LA GHID)

Denumirea contractuluiCompletează
Contract de prestare a serviciilor informaționale din Banca Centrală de Date a cadastrului bunurilor imobile (cu plată)Completează
Contract de prestare a serviciilor informaționale din Banca Centrală de Date a cadastrului bunurilor imobile (cu titlu gratuit)Completează
Contract de prestare a serviciilor cadastrale prin InternetCompletează
Contract de prestare a serviciilor informaționale prin intermediul ,,SIA Evidenta CursanțilorCompletează

Contacte:

Pentru contractarea serviciilor informaţionale, prestate prin intermediul SIC „ACCES-Web”, sau a datelor statistice din registrele de stat, apelaţi la numerele de telefon 022-50-49-79022-26-96-01022-26-95-74022-50-48-42 sau contactați-ne la adresa electronică acces@asp.gov.md

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42