Identificarea numărului motor la solicitarea proprietarului

Identificarea motorului, la solicitarea beneficiarului (verificarea numărului motorului)

Identificarea numărului motor nu este obligatorie în cazul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate. La solicitarea proprietarului poate fi prestat serviciul de verificare a numarului motorului.

Scopul identificării:

Atestarea faptului că numărul motorului vehiculului este original și/sau nu a fost supus unor modificări neautorizate.

Lista actelor necesare:

  • cererea-tip de model stabilit;
  • buletinul de identitate al proprietarului sau al persoanei împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra vehiculului;
  • dovada achitării tarifului pentru serviciul prestat.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42