Fondul de susţinere socială a populaţiei

Fondul de susţinere socială a populaţiei (se încasează la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul VP)

Categorii de solicitanţi:

Proprietarul sau persoana împuternicită.

Documente necesare:

  • cererea;
  • buletinul de identitate ale proprietarului şi cumpărătorului sau ale persoanelor împuternicite;
  • certificatul de înmatriculare;
  • bonul de plată;
  • procura (după caz).
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42