Livrarea prin intermediul Agenției Servicii Publice

Livrarea prin intermediul Agenției Servicii Publice

LocalităţiTarif
în sectoarele mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat60 lei
în alte localităţi din componenţa mun. Chişinău100 lei

 

Livrarea la adresa solicitată a documentelor confecționate de Agenția Servicii Publice, pentru un set de documente comandate de către o persoană sau membrii unei familii (rude de gradul I şi II), în aceeaşi perioadă de timp şi la aceeaşi adresa:

Serviciul „Livrarea la adresa solicitată în sectoarele municipiului Chişinău, în municipiile Bălţi şi Comrat a documentelor confecționate” este implementat în scopul optimizării sistemului de prestare a serviciilor privind eliberarea actelor de identitate a cetăţenilor Republicii Moldova şi asigură transportarea operativă şi în condiţii de siguranţă a documentului confecționat sau a setului de documente la domiciliul/reşedinţa solicitantului în raza mun. Chişinău, municipiile Bălţi şi Comrat.

Lista documentelor ce vor fi livrate la adresa indicată în mun. Chişinău, Bălţi şi Comrat:

Acte de identitate și adeverințe:

  • buletinul de identitate al cetăţeanului RM;
  • paşaportul cetăţeanului RM;
  • adeverinţe privind informaţia conţinută în Registrul de stat al populaţiei (pe blanchetă cu protecţie specială seria AD).

Documente privind înmatricularea transportului şi calificarea conducătorilor auto:

  • permis de conducere;
  • adeverinţa privind posesia mijlocului de transport (pe blanchetă cu protecţie specială);
  • adeverinţa privind posesia permisului de conducere cu categoriile respective indicate (pe blanchetă cu protecţie specială);
  • rezultatele verificărilor (în formă de scrisoare pe blanchetă fără protecţie specială) referitor la posibilitatea înmatriculării mijloacelor de transport şi a documentării conducătorilor auto, în caz de pierdere sau deteriorare a documentelor originale de înmatriculare sau care stabilesc drepturi, sau în baza copiilor xerox ale acestora.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42