Clone of Livrarea prin intermediul Agenției Servicii Publice

Expedierea pachetelor de valoare, corespondenței secrete și speciale

Recepţionarea, transportarea şi distribuirea corespondenţei speciale pe teritoriul Republicii Moldova (centre raionale).

Distribuirea, pe teritoriul Republicii Moldova, se efectuează zilnic, cu excepţia zilelor de duminică şi luni. În raza mun. Chişinău, se efectuează zilnic, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

Înmânarea trimiterilor speciale destinatarului, pe teritoriul Republicii Moldova, se efectuează în decurs de 24 ore din momentul recepţionării.

Serviciile se prestează numai persoanelor juridice (agenţilor economici), în baza contractului.

Termenii de prestare a serviciilor şi tarifele de prestare, subdiviziunile teritoriale, unde pot fi solicitate serviciile.

Informaţii generaleTermen de tarife
Expedierea unui pachet cu greutatea până la 2 kg, pe teritoriul Republicii Moldova
  а) pentru ministere, instituţii, întreprinderi şi organizaţii de stat;24 ore9,60
  b) pentru persoane juridice din domeniul dreptului privat36,00
Expedierea unui colet pe teritoriul Republicii Moldova:
  а) pentru unitate24 ore15,60
  b) pentru fiecare kg de greutate (complet sau incomplet)9,60

Întrebări adresate frecvent

Întrebare:
Cum pot comanda serviciul?

Răspuns:
Pentru a plasa comanda de livrare a corespondenţei, puteţi apela la numerele de telefon 50-43-84 sau (+373 22) 50-44-09.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42