Acte de identitate și adeverințe

Acte de identitate și adeverințe

  • buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu excepţia celui electronic;
  •  paşaportul cetăţeanului  Republicii Moldova;
  •  adeverinţa privind eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova;
  •  adeverinţa privind eliberarea paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova;
  •  adeverinţa privind înregistrarea la domiciliu/reşedinţă;
  •  adeverinţa privind emigrarea autorizată;
  •  adeverinţa privind apartenenţa la cetăţenia Republicii Moldova;
  •  adeverinţa privind depunerea cererii de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova;
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42