Portofoliul proiectelor TI

I. Sisteme informaţionale elaborate și dezvoltate:

 • Sistemul naţional de paşapoarte,
 • Înmatricularea transportului,
 • Înregistrarea corpului de conducători auto,
 • Subdiviziunea teritorială stare civilă,
 • Arhiva actelor de stare civilă,
 • Evidenţa întreprinderilor,
 • Evidenţa organelor puterii de stat,
 • Sistemul de gestionare a accesului la resurse informaționale,
 • SIC „Acces-web”,
 • Statistica,
 • Oficiul Web,
 • Personal,
 • Biblioteca tehnică,
 • Portalul serviciilor electronice,
 • Centrul de certificare a cheilor publice.

II. Servicii electronice implementate:

 • Comanda oficiului mobil de documentare,
 • Comanda plăcilor de înmatriculare ce conţin simboluri solicitate,
 • Comanda adeverinței privind posesia mijlocului de transport,
 • Comanda adeverinței privind posesia permisului de conducere şi a categoriilor de conducere,
 • Preschimbarea permisului de conducere de tip vechi în permis de tip nou,
 • Rezervarea numerelor de înmatriculare ce conţin simboluri solicitate,
 • Informație despre vehicul prin Internet,
 • Informație despre vehicul prin sms,
 • Comanda adeverințelor cu informație ce se conține în Registrul de stat al populației,
 • Programarea electronică.

III. Servicii de acces la date personale:

 • Vizualizarea datelor personale principale;
 • Vizualizarea fotografiilor;
 • Vizualizarea datelor despre vehicule;
 • Vizualizarea datelor despre documentele eliberate;
 • Vizualizarea datelor despre domiciliu;
 • Vizualizarea informaţiei privind accesarea datelor cu caracter personal.

IV. Sistemul de reglementare a fluxului de cetățeni în oficii „Rândul electronic”.
V. Realizarea interacţiunii cu sistemele informaţionale ale autorităților publice în bază de web-servicii.
VI. Integrarea serviciilor prestate de Agenția Servicii Publice cu Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice MPay
.
VII. Integrarea cu Serviciul Guvernamental de autentificare și control al accesului la serviciile publice electronice MPass.
VIII. Participarea la pilotarea Platformei de Interoperabilitate MConnect, asigurarea schimbului de date cu instituțiile participante în perioada de pilotare.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42