Lista de preţuri pentru confecţionarea sigilatoarelor

Lista de preţuri pentru confecţionarea sigilatoarelor

FormaDimensiunea, mmDenumireaPreţ, lei
pentru organele publicepentru alte persoane juridice/fizice
Rotundăd20Cu corpus din metal, fără capac4050
d28Cu corpus din metal, cu capac5060
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42