Redactarea actului de constituire, iniţial sau în formă actualizată, a persoanei juridice şi/sau a actului adiţional privind modificarea actului de constituire ori, după caz, a hotărîrii adunării generale a fondatorilor (asociaţilor), a deciziei asociatul

Redactarea actului de constituire, iniţial sau în formă actualizată, a persoanei juridice şi/sau a actului adiţional privind modificarea actului de constituire ori, după caz, a hotărîrii adunării generale a fondatorilor (asociaţilor), a deciziei asociatului unic

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42