Sistemul Informaţional Naţional Geografic (SING)

Sistemul Informaţional Naţional Geografic (SING)

Sistemul Informaţional Naţional Geografic (SING) – reprezintă un sistem integrat unic de colectare, stocare şi prelucrarе a informaţiei despre obiectele geografice naturale şi tehnogene la interacţiunea cu datele altor sisteme informaţionale de bază, care constau din sisteme informaţionale geografice departamentale şi teritoriale unificate de importanţă statală şi regională, integrate în baza unui sistem unic de identificare şi codificare a obiectelor de evidenţă pe teritoriul Republicii Moldova.

SING are menirea de a prezenta informaţia sub formă de model de teren din spaţiu, сu posibilitatea modelării situaţiei şi analizei spaţiale pentru a obţine informaţie primară obiectivă despre obiectele cu potenţial natural de resurse ale ţării pentru sporirea temeiniciei, calităţii şi eficienţei deciziilor administrative în interesele dezvoltării societăţii civile.

Pe plan informaţional, Sistemul Informaţional Naţional Geografic constă din două componente:

  • model spaţial de bază al regiunii;
  • hărţi electronice tematice– partea integrată a informaţiei resurselor informaţionale departamentale (sau cadastrelor specializate).
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42