Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat

Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat

Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat – acest registru reprezintă forţa motrică a procesului de implementare a noilor tehnologii de proiectare şi realizare a sistemelor informaţionale automatizate în baza Reglementării tehnice "Procesele ciclului de viaţă al software-ului", obligatoriu la formarea SIA de importanţă statală.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42