ASP a început să examineze primele cereri de furnizare a informațiilor cu privire la activitatea organizațiilor necomerciale

Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept din cadrul Agenției Servicii Publice a început să examineze primele cereri cu privire la furnizarea informațiilor din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale. Solicitările au parvenit în adresa instituției chiar a doua zi după publicarea Legii nr.31 pentru modificarea și completarea unor acte legislative din 16.03.2018 în Monitorul Oficial.

Conform noilor prevederi legislative, competenţele Ministerului Justiţiei ce ţin de înregistrarea şi evidența organizaţiilor necomerciale au trecut la Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”.  Printre organizaţiile necomerciale vizate se numără următoarele forme juridice de organizare: asociaţie obştească, fundaţie, asociaţie patronală, uniune de persoane juridice, instituţie publică, instituţie privată, sindicat şi alte tipuri de organizaţii sindicale, publicaţii periodice şi agenţii de presă, publicaţii periodice publice, partide politice şi alte organizaţii social-politice, culte religioase, comunităţi religioase şi instituţii religioase, organizații de mediere.  

Totodată, menţionăm că în prezent, în baza  Art. XIX alin.(2) din Legea nr.31 din 16.03.18, Ministerul Justiţiei împreună cu Agenţia Servicii Publice asigură predarea/primirea dosarelor de evidenţă ale organizaţiilor necomerciale înregistrate, registrelor organizaţiilor necomerciale  şi platformelor electronice pe care se asigură evidenţa acestora.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42