Edineț

Centru multifuncţional

Adresa: 

mun. Edineţ, str. 31 August, nr.40

Numărul de telefon: 

(+373 246) 2-28-84

Programarea la servicii: 

14-909

(+373 246) 2-28-84

Program de lucru: 
Serviciul
Zile
Orele de lucru
Pauză de masă
Acte stare civilă
Fiecare ultima zi de vineri a lunii - zi metodică
Marţi - vineri
Sâmbătă
8:00 - 15:00
8:00 - 12:00
Fără pauză
Înregistrarea și licențiere a unităților de drept
Luni - vineri
8:00 - 15:00
Fără pauză
Servicii cadastrale
Luni - vineri
8:00 - 15:00
Fără pauză

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42