Briceni

Centru multifuncţional

Adresa: 

or. Briceni, str. Independenței, 21

Numărul de telefon: 

(+373 247) 2-26-07

Programarea la servicii: 

14-909

(+373 247) 2-26-07

Program de lucru: 
Serviciul
Zile
Orele de lucru
Pauză de masă
Acte stare civilă
Luni - vineri
Fără pauză
Înregistrarea și licențiere a unităților de drept
Luni - vineri
Fără pauză
Servicii cadastrale
Luni - vineri
Fără pauză

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42