Consultări publice asupra viitorului proiect Înregistrarea Funciară, Evaluarea şi Impozitarea Locală

Astăzi, 15 mai 2018, la sediul central al Agenţiei Servicii Publice s-au desfășurat consultările publice asupra Cadrului de Management de Mediu şi Social (CMMS) al Proiectului Înregistrarea Funciară, Evaluarea şi Impozitarea Locală. Proiectul va fi implementat pe parcursul a cinci-șase ani și urmează să fie finanţat de Banca Mondială. Obiectivul principal al acestuia este finalizarea înregistrării tuturor proprietăţilor imobiliare din Republica Moldova, precum şi cadastrarea, înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile atât proprietate privată, cât și proprietate publică.

La ședință au participat reprezentanții Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, oficiali ai Băncii Mondiale, specialiști ai Agenției Relații Funciare și Cadastru, autorități publice locale și reprezentanți ai Agenției Servicii Publice. În cadrul întrunirii au fost puse în dezbatere potenţialele riscuri sociale şi de mediu aferente proiectului care pot interveni pe parcursul implementării acestuia.

Potrivit vicedirectorului ASP Vitalie Ciolac, proiectul va fi o continuare a activităţilor de implementare a Programului de Stat de creare a cadastrului bunurilor imobile, cu extensie pentru anii 2019 – 2023. Astfel, cetăţenii din circa 490 de localităţi rurale, rămase fără acoperire cadastrală, vor deveni proprietari cu „acte în regulă”, fără a achita ceva suplimentar. La fel, și toate autorităţile publice locale vor beneficia de delimitarea şi înregistrarea gratuită a bunurilor imobile proprietate publică. „În cadrul Programului vor fi evaluate toate bunurile imobile supuse impozitării, ceea ce va contribui la consolidarea unei surse substanţiale de venituri pentru bugetele locale”, a mai declarat Vitalie Ciolac.

Șeful Departamentului Cadastru, dna Angela Matcov, a făcut o prezentare generală a sistemului Cadastrului Național și a identificat nu doar riscurile dar și beneficiile pe care le va avea implementarea planului CMMS. Printre acestea se numără înregistrarea primară gratuită, crearea unui suport informațional, actualizarea registrelor cadastrale cât și creșterea capacităților teritoriale din sectorul privat.  

Menționăm că, responsabilă de implementarea proiectului a fost desemnată Agenţia Servicii Publice, iar realizarea acestuia va asigura transparenţa regimului juridic al proprietăţii publice private și dezvoltarea economică la nivel naţional şi local.

Galerie foto: 
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42