Noi servicii de înregistrare disponibile de astăzi la ASP

Agenţia Servicii Publice va înregistra începând de astăzi, 24 mai 2018,  întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie. Printre fondatorii acestui tip de întreprinderi pot fi asociaţiile obşteşti, fundaţiile, cultele religioase, instituţiile private şi/sau persoane fizice. De asemenea, pot obţine statut de întreprindere socială şi întreprindere socială de inserţie societăţile cu răspundere limitată şi cooperativele de producţie.

Întreprinderile sociale şi întreprinderile sociale de inserţie vor beneficia de măsuri de sprijin şi de încurajare atât din partea Statului cât şi a autorităţilor administraţiei publice locale.

Menționăm că întreprinderea socială desfăşoară activităţi de antreprenoriat social în vederea soluționării unor probleme sociale de interes comunitar, iar cele sociale de inserţie sunt întreprinderi sociale care au ca scop crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42