Agenția Servicii Publice întreprinde toate măsurile necesare pentru a presta servicii calitative

Agenția Servicii Publice întreprinde toate măsurile necesare pentru a simplifica procesele operaționale de eliberare a documentelor și prestarea calitativă a serviciilor. În contextul creșterii numărului solicitărilor pentru eliberarea pașapoartelor precizăm că, solicitanții se pot adresa pentru eliberarea actelor de identitate la orice subdiviziune teritorială a Agenției Servicii Publice, indiferent de locul înregistrării la domiciliu sau reședință.

Cele mai multe cereri pentru eliberarea pașaportului se înregistrează în Capitală. În scopul asigurării activităţii eficiente a serviciilor eliberare a actelor de identitate din Chișinău și prestării calitative a serviciilor publice în această perioadă s-au  întreprins mai multe măsuri administrative. Pentru Serviciile eliberare a actelor Botanica și Rîșcani s-a stabilit un program de lucru de 6 zile lucrătoare, iar  programul de lucru pentru SEAI Centru a fost extins cu o oră, de la ora 7.00 până la 17.00  în zilele de luni până vineri și de la 9.00  până la 13.00  în zilele de sâmbătă și duminică.

Reamintim că potrivit legislației în vigoare, cetățenii Republicii Moldova pot deține concomitent două pașapoarte valabile. Totodată, moldovenii aflați peste hotare pot solicita eliberarea pașaportului la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova.

O altă măsură menită să simplifice procedura de eliberare a actelor de identitate este modificarea și completarea Legii 273 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte. Proiectul a fost aprobat în lectură finală de Parlament și prevede excluderea informației cu privire la grupa sangvină din toate tipurile de acte de identitate și extinderea termenului de valabilitate al pașaportului cetățeanului Republicii Moldova de la 7 la 10 ani.

De la începutul anului curent au fost eliberate peste 217 020 de pașapoarte. Datele statistice denotă o creștere semnificativă a numărului solicitărilor de eliberare a pașaportului începând cu luna mai a anului curent. Dacă în luna ianuarie au fost recepționate 32 892 de cereri, în luna mai cifra a ajuns la 54613 de cereri, iar la data de 26 iunie au fost înregistrate deja 54802 de solicitări pentru eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42