Eliberarea informaţiei privind valoarea bunului imobil

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42