Modificarea, radierea ipotecii, arendei, asupra a 2 sau mai multe terenuri agricole şi / sau plantaţii perene ale aceluiaşi titulari

Modificarea, radierea ipotecii, arendei, asupra a 2 sau mai multe terenuri agricole şi / sau plantaţii perene ale aceluiaşi titulari

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42