Înregistrarea primară selectivă a dreptului de proprietate comună asupra bunului imobil privatizat în contul cotelor valorice din patrimoniul întreprinderilor agricole: - pentru un grup de la 11 coproprietari pînă la 50

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42