Înregistrarea primară selectivă a dreptului de proprietate comună asupra bunului imobil privatizat în contul cotelor valorice din patrimoniul întreprinderilor agricole: ​- pentru un grup mai mare de 100 coproprietari

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42