Perfectarea titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren (în cazul cînd există informaţie grafică în OCT)

Documente necesare

Scopul serviciului: Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului

Acte obligatorii pentru: Persoane fizice

 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decît persoana pe numele căreia va fi înregistrat dretul de proprietate);
 • Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului;
 • Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.

Acte obligatorii pentru: Persoane juridice

 • Actul de identitate al reprezentantului;
 • Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decît administratorul);
 • Bonul ce confirmă achitarea serviciului;
 • Certificatul de înregistrare și extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (pentru persoanele juridice nerezidente);
 • Actele de constituire.

Pe lîngă actele  menţionate, solicitantul  va prezenta unul din următoarele documente:

 • Decizia consiliului local cu privire la atribuirea terenului;
 • Anunţul publicat în Monitorul Oficial cu privire la pierderea originalui titlulului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren.

Termene şi tarife

Selectaţi termen

3 zile lucrătoare
1 zi lucrătoare
Tarif:

0 lei

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42