Transpunerea în teren a hotarelor

Documente necesare

Scopul serviciului: Stabilirea punctelor de cotitură a hotarelor în teren conform proiectului de organizare a teritoriului

Acte obligatorii pentru: Persoane fizice

 • Actul de identitate al solicitantului;
 • Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decît persoana pe numele căreia va fi înregistrat dretul de proprietate);
 • Actul care confirmă împuternicirile reprezentantului;
 • Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.

Acte obligatorii pentru: Persoane juridice

 • Actul de identitate al reprezentantului;
 • Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decît administratorul);
 • Bonul ce confirmă achitarea serviciului;
 • Certificatul de înregistrare și extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (pentru persoanele juridice nerezidente);
 • Actele de constituire.

Pe lîngă actele menţionate, solicitantul va prezenta unul din documentele , care confirmă dreptul de proprietate:

 • Titlul de autentificare a dreptului deţinătorilor de teren;
 • Contractul asupra bunului imobil;
 • Certificatul de succesiune;
 • Hotărîrea instanţei de judecată;
 • Alt act ce confirmă dreptul de proprietate.

Termene şi tarife

Selectaţi distanţa

în localitatea unde este sediul OCT
pînă la 50 km, inclusiv
de la 50 km pînă la 100 km, inclusiv
mai mare 100 km

Selectaţi termen

20 zile lucrătoare
7 zile lucrătoare
Tarif:

0 lei

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42