Opinia Dvs. este importantă!

Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate în baza certificatului de moştenire (bunuri imobile amplasate în sate, comune)

Înregistrarea curentă a dreptului de proprietate în baza certificatului de moştenire (bunuri imobile amplasate în sate, comune)

SCT Chișinău
SCT Chișinău nr.1

SCT Anenii Noi
SCT Bălți
SCT Basarabeasca
SCT Briceni
SCT Cahul
SCT Căinari
SCT Călărași
SCT Cantemir
SCT Căușeni
SCT Ceadîr-Lunga

SCT Cimișlia
SCT Comrat
SCT Criuleni
SCT Dondușeni
SCT Drochia
SCT Dubăsari
SCT Edinet
SCT Fălești
SCT Florești
SCT Glodeni
SCT Hîncești
SCT Ialoveni
SCT Leova
SCT Nisporeni
SCT Ocnița
SCT Orhei
SCT Rezina
SCT Rîșcani
SCT Sîngerei
SCT Soroca
SCT Șoldănești
SCT Ștefan-Vodă
SCT Strășeni
SCT Taraclia
SCT Telenești
SCT Ungheni
SCT Vulcănești
Notă

serviciile se prestează gratuit în baza Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Î.S.”Cadastru” şi de filialele acesteia, aprobată prin Legea nr.393-XVI din 08.12.2006, pct.2.8.2 (3); 2.8.3(1);

  1. Pentru înregistrarea dreptului de proprietate şi a ipotecii asupra bunului imobil cumpărat, care concomitent este şi obiectul ipotecii, într-o zi lucrătoare, la cererea solicitantului, se aplică coeficientul de urgentare 2;
  2. Pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra trei sau mai multe terenuri cu destinaţie agricolă şi/sau plantaţie perenă formate prin separare, tariful se va aplica în felul următor: cîte 40 lei pentru fiecare bun imobil nou apărut prin separare şi 50 lei pentru efectuarea modificărilor în registrul bunului iniţial.
  3. Pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra două sau mai multe terenuri cu destinaţie agricolă şi/sau plantaţie perenă formate prin separare, tariful se va aplica în felul următor: 84 sau 80 lei (în funcţie de titular) pentru bunul imobil nou separat şi 50 lei pentru efectuarea modificărilor în registrul bunului iniţial. Tariful exact se va stabili în funcţie de valoarea bunului imobil calculată în scopul impozitării.

Acte obligatorii:

  1. Certificat de moştenitor legal sau testamentar;
  2. Actul de identitate al solicitantului (moştenitorului);
  3. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune reprezentantul moştenitorului);
  4. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului.
  5. Planul geometric al bunului imobil (dacă acesta lipseşte la OCT)
  6. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.

Acte suplimentare:

  1. Alte acte, potrivit legislaţiei în vigoare.

Notă: În cazuri particulare, registratorul poate solicita alte acte, argumentînd necesitatea prezentării acestora

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook