Notarea confiscării, punerii sub sechestru şi a altor interdicţii în temeiul documentelor emise de instanţele judecătoreşti şi de executorii judecătoreşti, de organele fiscale sau de drept. Notarea preavizului despre exercitarea dreptului de gaj

Notarea confiscării, punerii sub sechestru şi a altor interdicţii în temeiul documentelor emise de instanţele judecătoreşti şi de executorii judecătoreşti, de organele fiscale sau de drept. Notarea preavizului despre exercitarea dreptului de gaj

Acte obligatorii:

  1. Actul prin care s-a dispus notarea;
  2. Actul de identitate al solicitantului.

Acte suplimentare:

  1. Alte acte potrivit legislaţiei în vigoare.

Notă: În cazuri particulare, registratorul poate solicita alte acte, argumentînd necesitatea prezentării acestora 

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42