Procesarea cererii pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție

Procesarea cererii pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție

Procesarea cererii pentru dobândirea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție (90 de zile calendaristice):

 • solicitant principal – 5000 euro;
 • soțul/soția solicitantului principal – 2500 euro;
 • copilul aflat la întreținerea solicitantului principal (cu vârsta de până la 16 ani) – 1000 euro;
 • copilul aflat la întreținerea solicitantului principal (cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani sau care suferă de dezabilitate fizică sau mentală ) – 2500 euro;
 • părinte aflat la întreținerea solicitantului  principal (în vârsta de 55 ani sau mai mare) – 5000 euro.

Cetăţenia Republicii Moldova prin investiție poate fi acordată la cererea cetățeanului străin sau apatridului (solicitantului principal) care a împlinit vîrsta de 18 ani, respectă prevederile Constituţiei Republicii Moldova și întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • are o bună reputație economică și financiară;
 • nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului;
 • varsă contribuția la Fondul de Investiții Publice

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 786 din 4 octombrie 2017 cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de Investiții Publice, în cazul unui singur solicitant, constituie echivalentul a 100 mii de euro.

În cazul în care cererea de participare la program este depusă de către un membru de familie în calitate de solicitant principal, se achită echivalentul a 100 mii de euro pentru solicitantul principal, precum și o sumă suplimentară de 15 mii de euro pentru fiecare membru adițional de familie eligibil al solicitantului principal (soț/soție, copii, părinți).

Se consideră persoană eligibilă aflată la întreținere:

 • soțul/soția solicitantului principal care a împlinit vîrsta de 18 ani;
 • copilul solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale cu vîrsta mai mică de 16 ani;
 • copilul solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale cu vîrsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, întreținut de solicitantul principal;
 • copilul solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale cu vîrsta mai mare de 16 ani, care suferă de dizabilitate psihică sau mentală și care este întreținut de către solicitantul principal;
 • părinții solicitantului principal și/sau al soțului/soției sale cu vîrsta mai mare de 55 de ani, întreținuți de către solicitantul principal.

    Informație suplimentară cu privire la procedura de depunere a cererii de dobândire a cetățeniei prin investiție poate fi accesată la adresa http://www.cbi.gov.md/img/dl/mcbi-instructiuni-de-aplicare-181107.pdf

    Formularele de aplicare și documentele necesare pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova prin investiție:

Acreditarea agentului

Instrucțiunile de aplicare pentru acreditarea agentului și formularul de aplicare pot fi accesate la adresa – http://www.cbi.gov.md/agents.php.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42