Evaluarea bunurilor imobile confiscate, naţionalizate sau scoase în orice alt mod din posesia persoanelor supuse represiunilor politice

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42