Opinia Dvs. este importantă!

Elaborarea, redactarea și aprobarea denumirilor de întreprinderi, organizații, instituții.

Elaborarea, redactarea și aprobarea denumirilor de întreprinderi, organizații, instituții.

Serviciul este  prestat la cererea persoanelor juridice care intenționează să înregistreze oficial o întreprindere, organizație (obștească, necomercială etc.), instituție. Secția de terminologie și servicii lingvistice examinează variantele de denumiri propuse de solicitant și emite certificate de aprobare a denumirilor. Beneficiarul depune, inclusiv și online, o cerere cu varianta/variantele de denumire solicitată. După examinare și redactare beneficiarul obține aprobarea denumirii.

Acte care reglementează prestarea serviciului: Legea nr. 3465 din 01.09.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (art. 25); Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art. 9, alineat (7)); Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 781 din 19.08.1999 cu privire la ocrotirea onomasticii naționale.

Pentru a obține aprobarea denumirii beneficiarul trebuie să prezinte  online sau la ghișeul ASP denumirea propusă pentru aprobare.

Serviciul este prestat la momentul adresării. Tariful constituie 40 de lei pentru o denumire.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook