Elaborarea, redactarea și aprobarea denumirilor de întreprinderi, organizații, instituții.

Elaborarea, redactarea și aprobarea denumirilor de întreprinderi, organizații, instituții.

Serviciul este  prestat la cererea persoanelor juridice care intenționează să înregistreze oficial o întreprindere, organizație (obștească, necomercială etc.), instituție. Secția de terminologie și servicii lingvistice examinează variantele de denumiri propuse de solicitant și emite certificate de aprobare a denumirilor. Beneficiarul depune, inclusiv și online, o cerere cu varianta/variantele de denumire solicitată. După examinare și redactare beneficiarul obține aprobarea denumirii.

Acte care reglementează prestarea serviciului: Legea nr. 3465 din 01.09.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (art. 25); Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art. 9, alineat (7)); Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 781 din 19.08.1999 cu privire la ocrotirea onomasticii naționale.

Pentru a obține aprobarea denumirii beneficiarul trebuie să prezinte  online sau la ghișeul ASP denumirea propusă pentru aprobare.

Serviciul este prestat la momentul adresării. Tariful constituie 40 de lei pentru o denumire.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42