Elaborarea, redactarea şi aprobarea denumirilor de unităţi de drept

Elaborarea, redactarea şi aprobarea denumirilor de unităţi de drept

Serviciul este  prestat la cererea persoanelor juridice care intenționează să înregistreze oficial o întreprindere, instituție, organizație (obștească, necomercială, etc.). Solicitantul depune o cerere cu varianta/variantele denumirii solicitate la structurile teritoriale ale Departamentului înregistrare şi licenţiere  a unităţilor de drept (inclusiv, la centrele multifuncționale ale ASP). Prin intermediul ghişeului unic denumirea/denumirile propuse sunt remise spre examinare Secției de terminologie și servicii lingvistice. Secţia examinează variantele pentru denumirile propuse de solicitant și emite certificatul de aprobare.

Acte normative care reglementează prestarea serviciului: Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali (art. 9, alineat (7)); Ordinul  Agenției Servicii Publice nr. 1 din 19.07.2017, cu ulterioarele modificări.

Serviciul este prestat,  la momentul  adresării, contra plată (40 de lei pentru o denumire, cu excepţia - asociaţiei obşteşti, fundaţiei şi instituţiei private).

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42