Redactarea, coordonarea textelor publicitare

Redactarea, coordonarea textelor publicitare

Serviciul este prestat persoanelor juridice/fizice - furnizori de publicitate  pentru a asigura o corectitudine lingvistică maximă (ortografică, terminologică, gramaticală, sintactică și stilistică) a textelor cu mesaje publicitare.

Pentru coordonarea textelor publicitare, solicitantul (persoană fizică sau juridică) depune o cerere, de modelul stabilit, la Secția de terminologie și servicii lingvistice sau online, la adresa electronică: terminologie@asp.gov.md, prin care solicită coordonarea textului publicitar, prezentând imaginea/macheta cu textul publicitar. Secția recepționează, examinează, redactează și eliberează/expediază beneficiarului certificatul de aprobare a textului publicitar.

Acte normative care reglementează prestarea serviciului: Legea nr.1227/2017 cu privire la publicitate; Ordinul  Agenției Servicii Publice nr. 1 din 19.07.2017, cu modificările ulterioare.

Serviciul este prestat,  la momentul  adresării, contra plată (40 de lei pentru un text/ per unitate).

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42