Redactarea și autorizarea textelor publicitare

Redactarea și autorizarea textelor publicitare

Serviciul este prestat persoanelor juridice - furnizori de publicitate  pentru a asigura o corectitudine lingvistică maximă (ortografică, terminologică, gramaticală, sintactică și stilistică) a textelor cu mesaje publicitare.

Secția de terminologie și servicii lingvistice recepționează, examinează, redactează și avizează textul în cauză și îl remite beneficiarului. Pentru a beneficia de acest serviciu solicitantul trebuie să trimită online la adresa terminologie@asp.gov.md imaginea scanată cu textul publicitar sau să prezinte imaginea respectivă la ghișeul  Centrului Multifuncțional al ASP.

Acte normative ce reglementează prestarea serviciilor: Legea nr.1227 din 27.06.2017 cu privire la publicitate; Legea nr.3465 din 01.01.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti); Ordinul directorului Agenției Servicii Publice nr.514/1 din 31.07.2018 .

Serviciul este prestat la momentul adresării online sau la ghișeul respectiv al Centrului Multifuncțional al ASP. Tariful constituie 40 de lei

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42