Opinia Dvs. este importantă!

Redactarea și autorizarea textelor publicitare

Redactarea și autorizarea textelor publicitare

Serviciul este prestat persoanelor juridice - furnizori de publicitate  pentru a asigura o corectitudine lingvistică maximă (ortografică, terminologică, gramaticală, sintactică și stilistică) a textelor cu mesaje publicitare.

Secția de terminologie și servicii lingvistice recepționează, examinează, redactează și avizează textul în cauză și îl remite beneficiarului. Pentru a beneficia de acest serviciu solicitantul trebuie să trimită online la adresa terminologie@asp.gov.md imaginea scanată cu textul publicitar sau să prezinte imaginea respectivă la ghișeul  Centrului Multifuncțional al ASP.

Acte normative ce reglementează prestarea serviciilor: Legea nr.1227 din 27.06.2017 cu privire la publicitate; Legea nr.3465 din 01.01.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti); Ordinul directorului Agenției Servicii Publice nr.514/1 din 31.07.2018 .

Serviciul este prestat la momentul adresării online sau la ghișeul respectiv al Centrului Multifuncțional al ASP. Tariful constituie 40 de lei

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook