Elaborarea, redactarea și aprobarea denumirilor de produse

Elaborarea, redactarea și aprobarea denumirilor de produse

Serviciul este prestat pentru persoanele juridice care solicită verificarea corectitudinii lingvistice a denumirilor de mărfuri industriale și produse alimentare din rețeaua comercială a Republicii Moldova. În urmă examinării variantelor de denumiri propuse de solicitanți și de comun acord cu aceștia, Secția de terminologie și servicii lingvistice eliberează denumirea corectă aprobată, care informează consumatorii complet și precis asupra produselor care urmează a fi achiziționate.

Acte ce reglementează prestarea serviciului: Legea nr.3465 din 01.09.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti) ( art.291 );

Legea nr.105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor ( art.19 ); ordinul Agenției Servicii Publice nr.514/1 din 31.07.2018 cu privire la aplicarea temporară a listei serviciilor de terminologie și lingvistică și tarifelor acestora.

Pentru a obține aprobarea denumirii produsului în cauză beneficiarul expediază online sau prezintă personal la ghișeul ASP denumirea, aprobarea căreia o solicită.

Serviciul este prestart la momentul adresării. Tariful constituie 30 lei pentru o denumire.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42