Identificarea numelui de familie și/sau a prenumelui, denumirii de localitate

Identificarea numelui de familie și/sau a prenumelui, denumirii de localitate

Serviciul este destinat persoanelor fizice pentru identificarea numelui de familie și/sau a prenumelui, care este înregistrat sub diferite forme în actele pe care le deține persoana, precum și pentru denumirile de localități, care  în timp au fost modificate prin revenirea la denumirea lor istorică.

Cu titlu de exemplu:
ION CIUBOTARU și IVAN CEBOTARI.
Orașul COTOVSC  și orașul HÎNCEȘTI

Solicitantul depune o cerere, de modelul stabilit, la Secția de terminologie şi servicii lingvistice, cu prezentarea pentru examinare a actelor  (sau copiile de pe acte) care constată scrierea diferită a numelui/ prenumelui sau a   denumirii de localitate. Secția recepționează, examinează şi eliberează solicitantului  certificatul de identificare a numelui de familie și/sau a prenumelui, a denumirii de localitate.

Acte normative care reglementează prestarea serviciului: Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 781/1999 cu privire la ocrotirea onomasticii naționale; Ordinul Agenției Servicii Publice nr. 1 din 19.07.2017, cu ulterioarele modificări.

Serviciul este prestat,  la momentul  adresării, contra plată (40 de lei pentru un nume).

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42