Identificarea numelui de familie și/sau a prenumelui, denumirii de localitate

Identificarea numelui de familie și/sau a prenumelui, denumirii de localitate

Serviciul este destinat persoanelor fizice care au nevoie de un certificat pentru identificarea numelui de familie și/sau a prenumelui, care este înregistrat sub diferite forme în actele pe care le deține persoana, precum și pentru denumirile de localități care  în timp au fost modificate prin revenirea la denumirea lor istorică.

Cu titlu de exemplu:
ION CIUBOTARU și IVAN CEBOTARI.
Orașul COTOVSC  și orașul HÎNCEȘTI

Acte care reglementează prestarea serviciului: Legea nr. 3465 din 01.09.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti); Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 781 din 19.08.1999 cu privire la ocrotirea onomasticii naționale; Ordinul directorului Agenției Servicii Publice nr.514/1 din 31.07.2018.

 Pentru a obține certificatul respectiv cetățeanul trebuie să prezinte pentru expertizare actele  (sau copiile de pe acte) care constată scrierea diferită a numelui/ prenumelui sau a   denumirii de localitate.

Serviciul este prestat  la momentul adresării, inclusiv online prin intermediul centrelor multifuncționale ale ASP.

Tariful constituie 40- 50 de lei

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42