Redactarea textelor științifice-tehnice, actelor normative, instrucțiunilor pentru diverse domenii de activitate

Redactarea textelor științifice-tehnice, actelor normative, instrucțiunilor pentru diverse domenii de activitate

Serviciul este prestat la solicitarea persoanelor juridice sau fizice care urmăresc asigurarea unei corectitudini lingvistice maxime (din punct de vedere ortografic, gramatical, sintactic și stilistic) a textelor. Secția de terminologie și servicii lingvistice recepționează cererea, examinează și redactează textul în cauză și îl remite beneficiarului.

Acte ce reglementează prestarea serviciului: Legea nr.3465 din 01.09.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti) ( art.29 ); ordinul directorului Agenției Servicii Publice nr.514/1 din 31.07.2018.

Pentru a beneficia de acest serviciu solicitantul trebuie să expedieze online sau să prezinte personal la ghișeul ASP textul propus pentru redactare.

Serviciul este prestat în decurs de 7 zile lucrătoare. Tariful constituie 25-30 lei pentru o pagină.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42