Redactarea textelor științifice-tehnice, actelor normative, instrucțiunilor pentru diverse domenii de activitate

Redactarea textelor științifice-tehnice, actelor normative, instrucțiunilor pentru diverse domenii de activitate

Serviciul este prestat la solicitarea persoanelor juridice sau fizice care urmăresc asigurarea unei corectitudini lingvistice maxime (din punct de vedere ortografic, gramatical, sintactic și stilistic) a textelor.

Solicitantul depune o cerere, de modelul stabilit, la Secția de terminologie şi servicii lingvistice, cu prezentarea textelor pentru redactare.  Secția recepționează cererea, examinează și redactează textul în cauză și îl remite beneficiarului.

Acte care reglementează prestarea serviciului: Ordinul Agenției Servicii Publice nr. 1 din 19.07.2017, cu ulterioarele modificări.

Serviciul este prestat,  în termen de 7 zile lucrătoare, contra plată (30 de lei pentru o pagină).

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42