Elaborarea, redactarea și aprobarea textelor pentru ștampile

Elaborarea, redactarea și aprobarea textelor pentru ștampile

Serviciul este prestat pentru  persoane  juridice care solicită elaborarea și aprobarea unor texte pentru confecționarea  ștampilelor. Pentru a obține textul aprobat beneficiarul expediază online sau prezintă la ghișeul  Centrului Multifuncțional al ASP denumirea întreprinderii și codul fiscal (IDNO)  al acesteia.

Acte normative ce reglementează prestarea serviciului: Regulamentul cu privire la activitatea în domeniul confecționării ștampilelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova  nr. 294 din 17 martie 1998; Ordinul directorului Agenției Servicii Publice nr.514/1 din 31.07.2018; Legea nr.3465 din 01.01.1989 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti)

Serviciul este prestat la momentul adresării. Tariful constituie 30 de lei pentru un text de ștampilă.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42