Accesul instituțiilor mass-media la informația din resursele informaționale de stat, deținute de Agenția Servicii Publice

Astăzi, 05 septembrie 2019, la sediul central al Agenției Servicii Publice (ASP) a avut loc ședința de lucru cu genericul: „Accesul instituțiilor mass-media la informația de interes public din resursele informaționale de stat, deținute de Agenția Servicii Publice”.

La ședința, organizată de ASP, a participat dl Andrei Spînu, șef al Cancelariei de Stat al Guvernului Republicii Moldova, reprezentanții Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al RM, Agenției de Guvernare Electronică a RM, precum și reprezentanții mass-media.

În cadrul evenimentului au fost discutate problemele accesării de către mass-media a informației din sursele informaționale, deținute de Agenție, precum și soluțiile identificate de a îmbunătăți mecanismele existente de acordare instituțiilor mass-media a accesului la date publice:

  • prestarea gratuită către instituțiile mass-media a informației din registrele de stat,
  • extinderea setului de date din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile şi organizațiile necomerciale înregistrate,
  • simplificarea criteriilor de eligibilitate pentru instituțiile de mass-media ce vor beneficia de condițiile specifice, fiind necesară doar confirmarea statutului de instituție mass-media, înregistrarea la Centrul respectiv în calitate de operator de date cu caracter personal, precum și invocarea temeiului și scopului accesului la datele cu caracter personal.

Acțiunile propuse necesită modificarea legislației în vigoare (Legii nr.220/2007 (privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali) şi Legii nr.1543/1998 (Cadastru bunurilor imobile). Toate acțiunile menționate au fost planificate și urmează a fi realizate în modul stabilit și coordonat cu Cancelaria de Stat în termen de 1 noiembrie curent.

Luînd în considerație perioada realizării acțiunilor planificate, precum și menținerea asigurării accesului  la informația de interes public în scopuri jurnalistice, în cadrul evenimentului s-a decis că vor fi restabilite temporar (pînă la modificarea legislației în vigoare)  conectările reprezentanților mass-media la resursele informaționale de stat ale ASP conform contractelor încheiate anterior.

În prezent, orice persoană fizică sau juridică, inclusiv instituția mass-media are posibilitatea de a accesa datele publice din diferite surse informaționale, deținute de Agenție, în special:

  1. datele din Registrul bunurilor imobile (pot fi vizualizate, accesând link-ul de pe pagina oficială a Agenției http://asp.gov.md rubrica: Servicii – Bunuri imobile – Acces la Banca Centrală de Date).
  2. datele statistice din Registrul de stat al populației, Registrul de stat al unităților de drept, Registrul de stat al conducătorilor de vehicule, Registrul de stat al transporturilor, Cadastrul bunurilor imobile (sunt disponibile pe pagina http://asp.gov.md rubrica: Informații utile – Date statistice).
  3. datele din Registrul de stat al unităților de drept privind întreprinderile înregistrate (sunt disponibile pe portalul guvernamental al datelor deschise http://date.gov.md). Accesarea portalului permite obținerea următoarelor date: IDNO/Cod fiscal, data înregistrării, denumirea completă, forma organizatoric-juridică, adresa, lista conducătorilor, statutul.

 

ASP asigură accesul autorizat la date conținute în resursele de stat prin intermediul SIC „Acces-Web” pentru 494 unități de drept: 4490 utilizatori. Iar prin Banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile pentru 7773 utilizatori

Galerie foto: 
.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42