ÎNTREVEDEREA CU REPREZENTANȚII OSCE

Ieri, 18 septembrie 2019, Agenția Servicii Publice a organizat o întrevedere cu reprezentanții Delegaţiei Permanente a Republicii Moldova pe lângă OSCE.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție aspectele prestării a unor servicii de către ASP locuitorilor din stânga Nistrului. Dialogul s-a axat pe mecanismul implementării Instrucțiunii cu privire la certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2019, precum și la crearea Registrului persoanelor juridice pe o platformă nouă.

Concomitent, s-a discutat procedura eliberării permiselor de conducere pentru locuitorii Transnistriei, procedura de preschimbare a permiselor de conducere transnistrene în permise RM pentru locuitorii din stânga Nistrului care posedă acte de identitate ale RM, posibilitatea eliberării permiselor de conducere pentru solicitanții din stânga Nistrului care nu posedă acte de identitate ale RM, baza legală, potențiale mecanisme, etc.

În decursul evenimentului, Agenția Servicii Publice a solicitat OSCE asistența tehnică pe anumite proiecte, care vor rezolva constrângerile identificate în activitatea sa.

Conducerea ASP a exprimat recunoștință reprezentanților OSCE pentru conlucrarea, suportul și susținerea proiectelor, realizate de ASP. A remarcat că au fost depuse eforturi sporite în vederea soluționării în regim prioritar a problemelor existente în domeniul prestării serviciilor ASP solicitanților din Transnistria, precum și a informat că vor fi întreprinse toate măsurile posibile pentru ca înțelegerile agreate să fie îndeplinite, iar realizarea acestora să fie asigurată la modul practic.

La final, a fost exprimată intenția continuării dialogului atât la nivel de experți de profil din ambele maluri ale Nistrului, cât și la nivel de reprezentanți internaționali privind identificarea soluțiilor și măsurilor de optimizare și facilitare a sistemului de prestare a serviciilor ASP locuitorilor din Transnistria.

Galerie foto: 
.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42