Audit extern de supraveghere efectuat la Agenția Servicii Publice conform cerinţelor standardelor internaţionale ISO

În rezultatul auditului de supraveghere a fost confirmată validitatea certificatelor de conformitate cu ISO a sistemelor de management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-mită la Agenţia Servicii Publice.

În perioada 23-27 septembrie curent în cadrul Agenţiei de către Asociaţia Mişcarea Română pentru Calitate a fost efectuat auditul extern de supraveghere a continuității de funcţionare, realizarea obiectivelor și capabilității și îmbunătățire a sistemului integrat de management al calităţii, securităţii informaţiei şi anti-mită 9001:2015 “Sisteme de management al calităţii. Cerinţe” şi ISO/IEC 27001:2017 “Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Sisteme de management al securităţii informaţiei. Cerinţe” şi ISO 37001:2016 „Sisteme de management anti-mită. Cerinţe cu ghid de utilizare”.

Domeniul de aplicare a auditului de supraveghere a cuprins managementul de vârf al Agenției, subdiviziunile operaționale și cele de resort, cât și centrele multifuncţionale din teritoriu. Auditorii internaţionali au comunicat cu managementul şi angajaţii ASP, au efectuat o analiză minuţioasă a informaţiei documentate, au urmărit activitatea personalului şi subdiviziunilor şi au apreciat acţiunile întreprinse de conducerea Agenţiei privind optimizarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi produselor prestate.

Auditorii independenţi au constatat că procesul de prestare a serviciilor publice de către Agenție corespund celor mai bune practici internaţionale, au remarcat implementarea unor soluții autohtone a modului și tehnologiei de prestare a serviciilor și a condițiilor de tratare a solicitanților, bazate pe analiza permanentă a propunerilor constructive din partea cetățenilor.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42