În atenţia administratorilor autorizaţi, notarilor şi autorităţilor publice locale

Din 1 ianuarie 2020 au intrat în vigoare modificările la articolul 6 al Legii cadastrului bunurilor imobile, nr.1543/1998, potrivit  cărora a fost extinsă lista persoanelor și autorităților ce pot accesa de sine stătător informația despre bunurile imobile ce aparțin unei persoane, prin acces la Banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile.

Astfel, administratorii autorizați (administratorii și lichidatorii procesului de insolvabilitate), notarii (care îndeplinesc procedurile succesorale) și autoritățile administrației publice locale, pot vizualiza informația privind bunurile imobile ce aparțin unei persoane, prin accesarea datelor din Banca centrală de date după datele de identificare a proprietarului.

         Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefoanele de contact ale Call-centrului 14-909, (+373) 022-25-70-70 sau vizualizate pe site-ul instituției: www.asp.gov.md.

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42