Realizarea activităților Agenției Servicii Publice orientate spre diminuarea riscurilor de corupție în procesul de obținere a permisului de conducere

În contextul realizării sarcinilor trasate de către Prim-ministrul Republicii Moldova, în scopul elaborării conceptului unei campanii de informare şi sensibilizare cu genericul ”Anticorupţia în cadrul Agenţiei Servicii Publice”, având ca scop cultivarea spiritului de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei, de către Agenție au fost planificate o serie de seminare tematice.

Astfel, la data de 4 februarie 2020 şi 6 februarie 2020, în cadrul Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto al Agenţiei Servicii Publice, au fost organizate seminare orientate spre diminuarea riscurilor de corupere în obţinerea permisului de conducere a autovehiculului, cu participarea reprezentantului Centrului Naţional Anticorupţie - domnul Ion Pruteanu, şef interimar al Direcţiei generale prevenirea corupţiei.

În cadrul evenimentelor au fost puse în discuție aspectele asigurării integrităţii instituţionale, riscurile de corupere şi prevenirea acestora, precum şi consecinţele urmate în cazul infracţiunilor de corupție.

De asemenea, au fost abordate şi alte subiecte:

  • atribuţiile şi competenţele Centrului Naţional Anticorupţie;
  • conflictul de interese şi modul de soluţionare;
  • influenţele necorespunzătoare vizavi de traficul de influență;
  • regimul juridic al cadourilor;
  • denunţarea actelor de corupţie;
  • evaluarea riscurilor de corupere;
  • răspunderea pentru lista integrităţii.

S-a atenționat asupra respectării prevederilor Legii integrităţii nr.82 /2017, Legii nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, precum şi Legii nr. 325/2013 privind testarea integrităţii profesionale.

Galerie foto: 
.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42