Bilanțul activității Agenției Servicii Publice în anul 2019, prioritățile în anul 2020

La data de 06 februarie curent s-a desfășurat ședința de totalizare a activității Agenției Servicii Publice și s-a prezentat  bilanțul activității ASP în anul 2019, precum și prioritățile pentru anul 2020.

La ședință a participat Viceprim-ministru, Ministru al finanțelor, dl Sergiu Pușcuța, conducerea ASP și a subdiviziunilor structurale și teritoriale ale Agenției Servicii Publice.

Ședința a fost deschisă de dna Tatiana Cunețchi, director al ASP, care a apreciat activitatea subdiviziunilor ASP, eforturile întreprinse și consolidate în desfășurarea activităților echipei Agenției, dar și a remarcat faptul existenței unor neajunsuri și slăbiciuni în activitatea ASP care urmează să fie înlăturate.

În discursul directorului au fost subliniate realizările Agenției Servicii Publice în anul 2019 și prioritățile în anul 2020. Dna Cunețchi a menționat transformarea ASP într-un operator național de prestare a serviciilor publice cu un spectru larg de servicii, atât tradiţionale instituționale, cât şi servicii electronice, urmând o cale multidimensională de modernizare, reinginerie și digitizare. Activitățile realizate în anul 2019 au fost orientate spre atingerea obiectivelor strategice, fiind axate pe implementarea politicilor publice și prestarea serviciilor în domeniile de competenţă, stabilite de Statutul Agenţiei Servicii Publice:

Astăzi Agenția prestează 437 de servicii publice, acordă accesul la sisteme informaționale automatizate (SIC,,Acces-Web”, SIA ,,Statistica”, BCD ,,Cadastru bunurilor imobile”) prin intermediul cărora se furnizează informația din registrele de stat (Registrul de stat al populației, Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al transporturilor, Registrul de stat al conducătorilor de vehicule, Registrul bunurilor imobile), etc.

Conducerea ASP s-a axat pe aspectele priorităților ce vizează îmbunătăţirea activităţii Agenției Servicii Publice, respectiv a imaginii ASP și creşterii gradului de încredere cetăţenilor, care urmează să fie îndeplinite prin acţiunile concrete ce ţin de:

 • ridicarea nivelului de responsabilitate a tuturor angajaţilor în vederea eficientizării procesului de prestare a serviciilor publice;
 • îmbunătăţirea mecanismului ghişeului unic la prestarea serviciilor publice;
 • reingineria şi digitizarea serviciilor publice în vederea eficientizării proceselor operaţionale;
 • asigurarea protecţiei informaţiei şi a datelor cu caracter personal, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare;
 • dezvoltarea sistemelor şi resurselor informaţionale de stat în domeniile de competenţă;
 • dezvoltarea reţelei de centre multifuncţionale prin orientarea spre necesităţile şi cerinţele cetăţenilor;
 • combaterea fenomenului de corupţie prin măsuri concrete anticorupţie, reprimarea comportamentelor deviante, precum şi instituirea bunelor practici;
 • ridicarea nivelului de satisfacţie a cetăţenilor prin calitatea serviciilor prestate.

Pe parcursul ședinței conducătorii subdiviziunilor structurale au informat prezența despre rezultatele activității departamentelor din subordine pe domeniile:

 • înregistrarea și evidență a populației;
 • înmatricularea mijloacelor de transport şi calificarea conducătorilor auto;
 • domeniul cadastral;
 • înregistrarea și licențierea unităților de drept;
 • tehnologiile informaționale;
 • managementul sistemului de asigurare a procesului de prestare a serviciilor.

La încheierea ședinței dl S. Pușcuța, Viceprim-ministru, ministru al finanțelor a apreciat activitatea ASP, precum și a exprimat convingerea că echipa instituției va reuși să realizeze proiectele de modernizare a prestării serviciilor și să asigure un nivel înalt al activității instituției. Totodată, dl Pușcuța a evidențiat o serie de  neajunsuri ce țin de activitatea Agenției Servicii Publice și a îndemnat reprezentanții ASP  să depună toate eforturile pentru înlăturarea acestora.

Galerie foto: 
.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42