Conlucrarea Agenției Servicii Publice cu Centrul Naţional Anticorupţie

Astăzi, 12 februarie curent, Agenția Servicii Publice a organizat o întrevedere cu reprezentanții Centrului Naţional Anticorupţie.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție aspectele conlucrării eficiente a instituțiilor vizate în contextul combaterii fenomenului de corupție la prestarea serviciilor publice de către ASP.

A fost luată decizia de elaborare și aprobare a Acordului bilateral de colaborare între ASP și CNA, potrivit căruia vor fi întreprinse un șir de măsuri privind contracararea riscurilor de fraudare procesului de  prestare a serviciilor ASP, după cum urmează:

  • elaborarea Planului de acțiuni comun al ASP și CNA;
  • schimbul informațional de date între ASP și CNA;
  • dinamizarea activității Comisiilor de examinare a contestărilor și a fraudării procesului de obţinere a permisului de conducere;
  • cultivarea spiritului de intoleranţă faţă de fenomenul corupţiei și prevenirea acesteia cu desfășurarea seminarelor tematice, precum și instruirea viitorilor angajați ai ASP.

Directorul Agenției Servicii Publice, Tatiana Cunețchi, a mulțumit reprezentanților CNA pentru conlucrarea eficientă și a accentuat prioritatea realizării în mod imperativ a măsurilor planificate, s-a axat pe concentrarea maximă asupra organizării activităților în contextul combaterii și prevenirii corupției la prestarea serviciilor publice.

Galerie foto: 
.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42