Conferirea modificarea adresei bunului imobil (adresă a unui bun imobil)

Conferirea modificarea adresei bunului imobil (adresă a unui bun imobil)

Acte obligatorii:

  1. Actul de identitate al solicitantului
  2. Actul de identitate al reprezentantului (după caz)
  3. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului
  4. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor
  5. Extras din tabelul nominal eliberat de către ÎMGFL, APLP sau altă organizație la balanța căreia se află construcția
  6. Extras din contul personal eliberat de către ÎMGFL, APLP sau sau altă organizație la balanța căreia se află construcția
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42