Atelierul de lucru ”Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară 2019-2023”

Ieri, 13 februarie curent, Agenția Servicii Publice a organizat un atelier de lucru cu privire la lansarea activităţilor pentru perioada 2020-2023 ale Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, finanţat de Banca Mondială în baza Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, semnat la 17 septembrie 2018, şi implementat de Agenţia Servicii Publice.

La eveniment au participat reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova, Băncii Mondiale, Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Agenţiei Proprietăţii Publice,  administraţiei publice centrale şi locale, oficiilor cadastrale teritoriale din regiuni etc.

Directorul Agenției Servicii Publice, Tatiana Cunețchi, a deschis ședința și a mulțumit invitaților, partenerilor și reprezentanților Băncii Mondiale pentru participarea, sprijinul și suportul oferit în desfășurarea Proiectului ”Înregistrare și evaluare funciară 2019-2023”. Tatiana Cunețchi a menționat importanța Proiectului, care urmează să susţină realizarea a 3 programe de stat importante, menite să îmbunătăţească domeniul cadastrului, înregistrării bunurilor imobile, dar şi a evaluării proprietăţii imobiliare oferind sprijinul necesar pentru creşterea veniturilor proprii ale autorităţilor publice locale.

Proiectul de înregistrare şi evaluare funciară este un proiect care cuprinde întreg teritoriul ţării şi trece prin toate localităţile rurale şi urbane ale Republicii Moldova. Astăzi, mai mult de un milion de bunuri imobile, din cele circa 6 milioane  de pe teritoriul ţării nu sunt măsurate, drepturile de proprietate nu sunt înregistrate, iar titularii de drepturi nu deţin titluri de proprietate. Circa 490 de localităţi rurale, la momentul actual fără cadastru, vor fi incluse în programul de înregistrare primară masivă a bunurilor imobile, or asta înseamnă că rezultatele Proiectului vor avea un impact asupra majorităţii cetăţenilor din comunităţile respective.

Doamna T. Cunețchi a menționat că împreună cu sprijinul Guvernului Republicii Moldova şi suportul acordat de Banca Mondială, în comun cu  partenerii Proiectului - Agenţia Proprietăţii Publice, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Ministerul Finanţelor şi autorităţile publice locale, Agenţia Servicii Publice va depune tot efortul necesar pentru finalizarea edificării sistemului naţional de cadastru și va finaliza înregistrarea tuturor bunurilor imobile proprietate privată şi proprietate publică.

Moderatorul evenimentului, șeful Departamentului cadastru al Agenției Servicii Publice, Angela Matcov, a exprimat mulțumiri conducerii ASP, reprezentanților Băncii Mondiale și prezenților invitați pentru participarea și susținerea Proiectului. Dna A. Matcov a prezentat obiectivele și componentele Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară și a remarcat că realizarea acestui Proiect va genera revitalizarea pieţei imobiliare, va susţine dezvoltarea sistemului de creditare ipotecară, va conferi un grad mai mare de siguranţă tuturor operaţiunilor economice care au ca obiect un bun imobil. Obiectivul principal al Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară este de a înregistra gratuit, în sistemul cadastral, toate bunurile imobile, respectiv toate terenurile şi clădirile din Republica Moldova.

Beneficiarii principali ai proiectului este populația generală, în special membri ai publicului larg din Republica Moldova, precum și investitori străini și cetățeni ai Republicii Moldova din străinătate, care în prezent dețin bunuri imobiliare sau care vor dobândi bunuri imobiliare în viitor. O atenție specială va fi acordată membrilor vulnerabili ai societății, pentru a se asigura că beneficiile sunt distribuite mai echilibrat. De asemenea, printre beneficiari se numără profesioniștii în piața terenurilor (topografi, evaluatori) și organizații asociate cu ipotecarea (băncile comerciale), care ar beneficia din date imobiliare mai exacte și mai accesibile, și care vor fi capabili să ofere servicii mai bune pentru public.

În cadrul evenimentului au fost prezentate activităţile şi realizările pe parcursul primului an de implementare a Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară, au fost puse în discuţie problemele cu care se confruntă reprezentanţii autorităţilor responsabile de administrarea funciară, şi modul în care Proiectul vine să sprijine şi să stimuleze dezvoltarea sistemului de administrare funciară din Republica Moldova, în acord cu cele mai bune practici.

Galerie foto: 
.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42