Opinia Dvs. este importantă!

Eliberarea informaţiei din arhivele OCT despre bunurile imobile ce aparţin unei persoane fizice sau juridice indicate în cerere (informaţie despre bunurile imobile, deţinute de către o persoană fizică sau juridică într-o anumită perioadă în trecut)

Eliberarea informaţiei din arhivele OCT despre bunurile imobile ce aparţin unei persoane fizice sau juridice indicate în cerere (informaţie despre bunurile imobile, deţinute de către o persoană fizică sau juridică într-o anumită perioadă în trecut)

Acte obligatorii:
Pentru persoane fizice:

  1. Actul de identitate al solicitantului (dacă cererea o depune titularul de drepturi);
  2. Actul de identitate al reprezentantului (dacă cererea o depune reprezentantul);
  3. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului;
  4. Bonul ce confirmă achitarea serviciilor.

Pentru persoane juridice:

  1. Actul de identitate al reprezentantului;
  2. Bonul ce confirmă achitarea serviciului;
  3. Certificatul de înregistrare și extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (pentru persoanele juridice nerezidente);
  4. Actul ce confirmă împuternicirile reprezentantului (dacă cererea o depune altcineva decît admnistratorul).
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42
Facebook