Precizări privind eliberarea actelor de identitate cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot în ziua alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr.38, municipiul Hâncești

Agenția Servicii Publice informează cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, că duminică 15 martie 2020, în ziua desfășurării alegerilor parlamentare noi în circumscripția uninominală nr.38, municipiul Hâncești, Centrul multifuncțional Hîncești va activa conform unui program special de muncă și va fi deschis în intervalul orar 700-2100. Angajații subdiviziunii vor elibera buletine de identitate provizorii și vor înmâna actele de identitate confecționate.

Buletinul de identitate provizoriu va fi eliberat solicitanților în mod gratuit, inclusiv celor care nu beneficiază de înlesniri la eliberarea acestui document în condițiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr.210/2014 cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate.

Totodată, buletinul de identitate provizoriu va fi eliberat în mod simplificat după stabilirea identității și a statutului juridic (apartenenței la cetățenia Republicii Moldova), fără prezentarea obligatorie a documentelor de stare civilă în cazul în care solicitantul anterior a fost luat în evidență în Registrul de stat al populației și nu au intervenit schimbări în starea civilă şi în datele personale ale solicitantului din momentul eliberării ultimului act de identitate, precum și în cazurile în care informația despre schimbările intervenite în starea civilă și în datele cu caracter personal, despre documentele de stare civilă respective este actualizată în Registrul de stat al populației.

Cetățenii vor fi deserviți conform principiului teritorial, şi anume cetățenii cu drept de vot înregistrați la domiciliu sau la reședința temporară în localitățile din circumscripția uninominală nr.38, municipiul Hîncești.

Solicitanții care au depus cerere pentru eliberarea buletinului de identitate  în perioada  12 februarie – 13 martie 2020, pot ridica actul de identitate până la data de 15 martie curent, inclusiv și în cazul în care termenul limită al comenzii depășește această dată, indiferent de tariful achitat.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefoanele de contact ale Call-centrului 14-909 sau (+373) 022-25-70-70 sau accesate pe pagina web oficială a Agenției Servicii Publice www.asp.gov.md.

.
Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42