Eliberarea extrasului din capitolul supliment al registrului bunurilor imobile

Agenția Servicii Publice
Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42